ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-262231 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

47

   เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2560  เวลา  07.30  นาฬิกา  นายสัณพัชญ  รัตนเมกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ  และพนักงานราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ขึ้นประดิษฐานเหนือบัลลังก์ห้องพิจารณาคดี  ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
อ.584/59
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.605/59
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.610/59
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)