หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่ตั้งศาลเยาวชนฯ  
เบอร์โทรศัพท์  
กระดานถาม-ตอบ 
อัตราค่านำหมาย  
แจ้งผลการส่งหมาย 
บัญชีประมาณการประกันตัว  
แจ้งคำสั่งศาล 
สถิติคดีการไกล่เกลี่ยฯ  
จุลสาร  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์  
แจ้งผลการข้อเสนอแนะฯ  
เวียนเพื่อทราบ  
ผู้ดูแลระบบ 

: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์  :    ผู้มาติดต่อราชการ พยานหรือคู่ความที่มาศาลตามกำหนดนัดแล้ว ต้องรอนานหรือไม่ได้รับความสะดวกประการใดกรุณาแจ้งให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หรือผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล ทราบทันที.     

                    

ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
คำร้องขอเลื่อนการอบรมผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายฯ   26 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 13 )
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์ (โทรศัพท์เคลื่อนที่)   22 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 4 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557 (รอบที่ 4)   8 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 17 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557 (รอบที่ 3)   8 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 27 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557 (รอบที่ 2)   6 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 19 )
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดเครื่องวิทยุคมนาคม (วิทยุสื่อสาร   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 47 )
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดเครื่องวิทยุคมนาคม (วิทยุสื่อสาร   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 12 )
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดเครื่องวิทยุคมนาคม (วิทยุสื่อสาร   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 9 )
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดเครื่องวิทยุคมนาคม (วิทยุสื่อสาร   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 13 )
ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง รถโดยสาร(รถตู้)   25 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 115 )
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 14 รายการ   3 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 414 )
การขายทอดตลาดรถส่วนกลาง รถโดยสาร(รถตู้)   2 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 62 )
เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ   30 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 39 )
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี   30 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 22 )
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 4 รายการ   20 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 77 )
เรื่องขายทอดตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาชำรุด จำนวน 3 ชุด   20 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 38 )
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ   4 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 57 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


สถาปนามลฑลทหารบกที่  22
สถาปนามลฑลทหารบกที่ 22
  :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล
  :: วันที่ 15 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557 (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557 (รอบที่ 2)
  :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  :: วันที่ 1 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 109 )
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: วันที่ 1 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพากคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพากคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
  :: วันที่ 1 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)