ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-262231 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

4

                  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 นายสัณพัชญ  รัตนเมกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการศาลฯ ข้าราชการ ร่วมจัดงานวันศาลยุติธรรมประจำปี 2560 โดยจัดพิธีสงฆ์เพื่อบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันศาลยุติธรรม จัดนิทรรศการเกี่ยวกับศาลยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปและจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย โดยการบรรยายความรู้กฎหมายให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี และได้ร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์นำสิ่งของเครื่องใช้และจัดอาหารกลางวันไปเลี้ยงคนพิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพงจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
อ.191/58
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.372/58
นัดพร้อมฯ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.62/59
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.86/59
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ