ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-262231 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

24

    เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา นายสัณพัชญ  รัตนเมกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5   สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาให้เกิดต้นทุนทางอาชีพและสร้างพลังบวก แก่ตนเองด้วยการฝึกอบรมอาชีพด้านการช่างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ และการดูแลผู้สูงอายุ ณ  หอประชุมเกษตรกรรม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 ถนนชยางกูร ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)