หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่ตั้งศาลเยาวชนฯ  
เบอร์โทรศัพท์  
กระดานถาม-ตอบ 
อัตราค่านำหมาย  
แจ้งผลการส่งหมาย 
บัญชีประมาณการประกันตัว  
แจ้งคำสั่งศาล 
สถิติคดีการไกล่เกลี่ยฯ  
จุลสาร  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์  
แจ้งผลการข้อเสนอแนะฯ  
เวียนเพื่อทราบ  
ผู้ดูแลระบบ 

 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์  :    ผู้มาติดต่อราชการ พยานหรือคู่ความที่มาศาลตามกำหนดนัดแล้ว ต้องรอนานหรือไม่ได้รับความสะดวกประการใดกรุณาแจ้งให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หรือผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล ทราบทันที.     

                    

ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา(ราคาอ้างอิง)ฯ   29 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 18 )
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีฯ   29 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 18 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่ฯ   5 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 7 )
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิดถ่ายทอดคำพยานภาพและเสียง (สำหรับห้องสืบพยาฯ   5 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 20 )
คำร้องขอเลื่อนการอบรมผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายฯ   26 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 28 )
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์ (โทรศัพท์เคลื่อนที่)   22 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 41 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557 (รอบที่ 4)   8 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 35 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557 (รอบที่ 3)   8 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 29 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557 (รอบที่ 2)   6 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 26 )
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดเครื่องวิทยุคมนาคม (วิทยุสื่อสาร   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 54 )
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดเครื่องวิทยุคมนาคม (วิทยุสื่อสาร   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 18 )
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดเครื่องวิทยุคมนาคม (วิทยุสื่อสาร   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 15 )
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดเครื่องวิทยุคมนาคม (วิทยุสื่อสาร   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 19 )
ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง รถโดยสาร(รถตู้)   25 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 122 )
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 14 รายการ   3 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 417 )
การขายทอดตลาดรถส่วนกลาง รถโดยสาร(รถตู้)   2 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 68 )
เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ   30 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 44 )
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี   30 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 26 )
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 4 รายการ   20 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 81 )
เรื่องขายทอดตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาชำรุด จำนวน 3 ชุด   20 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 41 )
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ   4 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 62 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


วันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ครบรอบ 34 ปี
วันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ครบรอบ 34 ปี
  :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
โครงการค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติฯ
  :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ร่วมเดินรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
ร่วมเดินรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
  :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557
  :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒“ ๒๘ ปี สปข.๒ สร้างสุขสู่ชุมชน”
ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒“ ๒๘ ปี สปข.๒ สร้างสุขสู่ชุมชน”
  :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ
วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ
  :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)