ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th



ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

47

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 นาฬิกา นายธวัชชัย สุนทรีเกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมฯ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ ข้าราชการ และลูกจ้าง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
ตจ.472/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ตจ.473/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ตจ.474/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
พ.70/61
นัดชี้/สืบพยานโจทก์
เวลา 13.30 น.