ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

47

เมื่อวันที่  10  เมษายน  2561  นายธวัชชัย  สุนทรีเกษม  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวอุบลราชธานี  ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ และลูกจ้างได้เข้าพบและรดน้ำขอพร ท่านชัยยุทธ  กลับอำไพ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค3 อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 28
พ.262/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
มต.10/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
มต.11/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
มต.12/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
มต.13/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
มต.14/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
มต.15/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
มต.16/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
มต.17/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
มต.18/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
มต.19/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
มต.5/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
มต.6/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
มต.7/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
มต.8/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
มต.9/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.134/60
นัดพร้อมฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.136/60
นัดพร้อมฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.140/60
นัดพร้อมฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.168/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.175/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.180/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.181/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.285/60
นัดสอบถามกรณีผิดเงื่อนไขฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.42/61
นัดพร้อมฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.530/60
นัดพร้อมฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.550/60
นัดพร้อมฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.612/60
นัดพร้อมฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.