ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-262231 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

66

   เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 นาฬิกา นายสัณพัชญ  รัตนเมกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพรัตน์ วิจิตรพันธุ์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ และลูกจ้าง ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันทหารผ่านศึก” ประจำปี 2561 โดยจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก, พิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก และพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ ณ มณฑลทหารบก ที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 17
ตจ.51/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ตจ.61/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ตจ.62/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
พ.215/60
นัดชี้สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.282/60
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
พ.284/60
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.285/60
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
พ.286/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.287/60
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เวลา 13.30 น.
พ.288/60
นัดชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.289/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.215/59
นัดสอบถามผิดเงื่อนไข คป.
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.57/60
นัดพร้อมฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.649/60
นัดสอบถามผู้ปกครอง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.650/60
นัดสอบถามผู้ปกครอง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.676/60
นัดสอบถามผู้เสียหาย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.681/60
นัดสอบถามผู้เสียหาย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.