ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-262231 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.thข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

36

เมื่อวันที่ 20 กันยายน  2559  นางสาวสิริรำไพ  พวงเสรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี  เปิดโครงการสมาธิเพื่อพัฒนาจิตใจในเด็กและเยาวชน หลักสูตร สัคคสาสมาธิ ตามแนวทาง พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สรินธรโร) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 กับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 44 วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบ  ข้าราชการและลูกจ้าง ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
อ.392/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.323/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.392/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ