หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์
Slide background
Slide background
Slide background

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 6
ตจ.354/59
ครบผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.359/59
ครบผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.362/59
ครบผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.363/59
ครบผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.364/59
ครบผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.365/59
ครบผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -