ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-262231 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

30

       เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา นายสัณพัชญ  รัตนเมกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการศาลฯ ข้าราชการ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นแคนา เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีครบ 37 ปี ณ วัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
อ.128/60
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.137/60
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.365/59
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.529/59
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)