ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารแนบ