ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

นำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไปมอบให้แก่เด็กและเยาวชน

นำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไปมอบให้แก่เด็กและเยาวชน
     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 นาฬิกา นายสัณพัชญ  รัตนเมกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสมพร ตันติวัฒนวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ ได้นำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไปมอบให้แก่เด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี