ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

ให้การต้อนรับ นายสิรเชษฐ์ สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ในโอกาสมาศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

ให้การต้อนรับ นายสิรเชษฐ์  สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ในโอกาสมาศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
      เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  นายสัณพัชญ รัตนเมกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการศาลฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายสิรเชษฐ์  สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ในโอกาสมาศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี