ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

ร่วมพิธีเปิดในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมเผยแพร่การระงับข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ร่วมพิธีเปิดในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมเผยแพร่การระงับข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสัณพัชญ รัตนเมกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการศาลฯ ข้าราชการ ได้เป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมเผยแพร่การระงับข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์   รีสอร์ท ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี