ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

ร่วมประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี”ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ร่วมประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี”ประจำเดือน สิงหาคม 2560
   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 นาฬิกา นายสัณพัชญ  รัตนเมกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการประจำศาลฯ ข้าราชการ  ได้ร่วมประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี”ณ บริษัท อีซูซุตังปักอุบล จำกัด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี