ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

ข้าราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะวิชาชีพการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนไปประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2560

ข้าราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะวิชาชีพการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนไปประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2560
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 นาฬิกา นายสัณพัชญ  รัตนเมกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการศาลฯ ข้าราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะวิชาชีพการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนไปประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ณ  ศาลเยาวชนและครอบจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี