ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

พิธีเปิดโครงการ กฎหมายน่ารู้กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการประนีประนอมคดีครอบครัว ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท

พิธีเปิดโครงการ กฎหมายน่ารู้กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการประนีประนอมคดีครอบครัว ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา นายสัณพัชญ รัตนเมกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการศาลฯ ข้าราชการ ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ กฎหมายน่ารู้กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการประนีประนอมคดีครอบครัว ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี