ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

พิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิดและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 – 3 ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2560

พิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิดและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 – 3 ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2560
   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสัณพัชญ รัตนเมกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการศาลฯ ข้าราชการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิดและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 – 3 ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี