ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

นำดอกไม้จันทน์ ซึ่งข้าราชการศาลเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีทุกฝ่ายร่วมกันประดิษฐ์จำนวน 1,199 ดอก ไปมอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนไปประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2560

นำดอกไม้จันทน์ ซึ่งข้าราชการศาลเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีทุกฝ่ายร่วมกันประดิษฐ์จำนวน 1,199 ดอก ไปมอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนไปประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2560
    เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา นายสัณพัชญ  รัตนเมกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการศาลฯ ข้าราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำดอกไม้จันทน์ ซึ่งข้าราชการศาลเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีทุกฝ่ายร่วมกันประดิษฐ์จำนวน 1,199 ดอก ไปมอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนไปประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี