ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

ให้ความรู้ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 หัวข้อความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน

ให้ความรู้ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 หัวข้อความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน
      เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายสัณพัชญ รัตนเมกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางชนากานต์ จะนันท์ นิติกรชำนาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 หัวข้อความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี