ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

เป็นประธานพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี

เป็นประธานพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2561  ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี
 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายธวัชชัย  สุนทรีเกษม  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางกานต์สินี วราพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการศาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เทิดทูนแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระบรมราชินีนาถและมารดาผู้ให้กำเนิด ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี