ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

นำสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันไปมอบให้เด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

นำสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันไปมอบให้เด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
       เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 นายธวัชชัย  สุนทรีเกษม  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันไปมอบให้เด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี