ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายธวัชชัย สุนทรีเกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการศาลฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยศาลจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์  รีสอร์ท ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี