ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

ร่วมพิธีเปิดในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”ส่งเสริมเผยแพร่การระงับข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ 2561

ร่วมพิธีเปิดในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”ส่งเสริมเผยแพร่การระงับข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ 2561
    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายธวัชชัย สุนทรีเกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางกานต์สินี  วราพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการศาลฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้เป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”ส่งเสริมเผยแพร่การระงับข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี