ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ ธรรมะบำบัดสำนึกคุณแผ่นดิน มอบเกียรติบัตรและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กและเยาวชนฯ

เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ ธรรมะบำบัดสำนึกคุณแผ่นดิน มอบเกียรติบัตรและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กและเยาวชนฯ
      เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา นายธวัชชัย  สุนทรีเกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ ธรรมะบำบัดสำนึกคุณแผ่นดิน มอบเกียรติบัตรและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กและเยาวชนฯ  ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี