ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
                เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561  นายธวัชชัย  สุนทรีเกษม  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการศาลฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ  ห้องประชุมศาลแขวงอุบลราชธานี  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี